Thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật cho công ty - ketoanvina.vn

Thứ sáu - 24/02/2023 09:47

Người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần là một mắt xích quan trọng trong bộ máy của công ty. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động kinh doanh không thể tránh khỏi những nguyên nhân chủ quan hoặc khách quan khiến công ty phải thay đổi người đại diện pháp luật. Và bài viết này của ketoanvina.net sẽ trình bày chi tiết vấn đề trên.


Thay đổi người đại diện pháp luật là gì ?

Người đại diện theo pháp luật của công ty là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách là người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi liên quan, nghĩa vụ trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. Để hoạt động kinh doanh thì cần phải có người đại diện theo pháp luật.

 

Doanh nghiệp có thể thuê người đại diện theo pháp luật và trong quá trình hoạt động doanh nghiệp có thể thay đổi người đại diện theo pháp luật. Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty là thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính của công ty.


Quy định chung về đại diện pháp luật

Theo Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020 bổ sung quy định về người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần:

-Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách là người yêu cầu giải quyết việc dân sự. , nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

-Công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật.

-Trường hợp công ty có nhiều người đại diện theo pháp luật thì Điều lệ công ty quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật.

-Trường hợp Điều lệ công ty không quy định rõ quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật thì người đại diện theo pháp luật của công ty là người đại diện theo ủy quyền của doanh nghiệp trước đảng.

-Mọi người đại diện theo pháp luật phải liên đới chịu trách nhiệm về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp theo quy định của pháp luật dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan.


Hồ sơ thay đổi người đại diện pháp luật

Theo Khoản 1 Điều 50 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp như sau:

Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần

-Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật.

-Quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật của Đại hội đồng cổ đông.

-Biên bản họp thay đổi người đại diện theo pháp luật của Đại hội đồng cổ đông.

-Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật mới.

-Thông báo cập nhật số điện thoại (bắt buộc nếu GPKD không có số điện thoại).

-Giấy ủy quyền cho người thay mặt doanh nghiệp thực hiện thủ tục (nếu có)

-Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền.


Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 1TV

-Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật.

-Quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu công ty.

-Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật mới.

-Thông báo cập nhật số điện thoại (bắt buộc nếu GPKD không có số điện thoại).

-Giấy ủy quyền cho người thay mặt doanh nghiệp thực hiện thủ tục (nếu có)

-Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền.


Hồ sơ thay đổi người đại diện pháp luật đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên

-Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật.

-Quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật của Hội đồng thành viên.

-Biên bản họp thay đổi người đại diện theo pháp luật của Hội đồng thành viên.

-Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật mới.

-Thông báo cập nhật số điện thoại (bắt buộc nếu GPKD không có số điện thoại).

-Giấy ủy quyền cho người thay mặt doanh nghiệp thực hiện thủ tục (nếu có)

-Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền.

 

Lưu ý: Tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định rõ: “Khi đăng ký hoặc thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp có trách nhiệm bổ sung những thông tin còn thiếu về số điện thoại doanh nghiệp trong hồ sơ. Trường hợp doanh nghiệp không bổ sung thông tin về số điện thoại thì hồ sơ đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp sẽ bị coi là không hợp lệ.


Thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật

Quy trình thay đổi người đại diện theo pháp luật được thực hiện theo các bước sau:


Bước 1: Soạn thảo hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật

Doanh nghiệp chuẩn bị 1 bộ hồ sơ tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp như trên.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ theo 2 cách:

-Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

-Cách 2: Nộp trực tuyến tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thông qua tài khoản đăng ký doanh nghiệp hoặc chữ ký số công cộng.

-Tổng thời gian hoàn tất thủ tục: 5-7 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ

 

Bước 3: Nhận kết quả

-Nếu hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy phép kinh doanh mới cho doanh nghiệp.

-Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản yêu cầu doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ và nộp lại từ đầu.

 

Bước 4: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Sau khi được cấp giấy phép kinh doanh mới, doanh nghiệp phải thông báo công khai việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy phép kinh doanh (Điều 32) , Luật Doanh nghiệp 2020).


5 việc cần làm sau khi thay đổi người đại diện pháp luật

-Doanh nghiệp cần đăng ký lại thông tin chủ tài khoản tại ngân hàng do thông tin người đại diện cũ vẫn còn trên hệ thống của ngân hàng.

-Trường hợp người đại diện theo pháp luật trước đây là người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh nếu có nhu cầu thay đổi thì phải làm thủ tục thay đổi.

-Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật cho khách hàng, đối tác, cơ quan bảo hiểm xã hội, các bên liên quan.

-Doanh nghiệp phải làm thủ tục thay đổi giấy phép công ty (nếu có) để phù hợp với thông tin của người đại diện theo pháp luật mới.

-Trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật đồng thời chuyển nhượng vốn cho người đại diện theo pháp luật mới thì người đại diện theo pháp luật cũ phải thực hiện thủ tục kê khai, nộp thuế TNCN.


Một vài câu hỏi liên quan thay đổi người đại diện pháp luật

Ai là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp?

Người đại diện theo pháp luật là người đứng đầu doanh nghiệp, giữ các chức vụ quan trọng như: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc, Tổng giám đốc...

 

Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần?

Hồ sơ bao gồm: Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật, quyết định và biên bản họp ĐHĐCĐ, bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật mới, thông báo cập nhật số điện thoại (bắt buộc) nếu chưa có GPKD số điện thoại).

 

Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH một thành viên?

Hồ sơ bao gồm: Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật, quyết định của chủ sở hữu công ty, bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật mới, thông báo cập nhật số điện thoại (bắt buộc nếu GPKD không có số điện thoại).

 

Doanh nghiệp có thể có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật không?

Có. Luật Doanh nghiệp 2020 quy định doanh nghiệp có thể có 1 hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật.

 

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật với cơ quan thuế?

Hiện tại, doanh nghiệp không cần thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật với cơ quan thuế, Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm gửi thông tin thay đổi người đại diện theo pháp luật đến cơ quan thuế mà không cần phải là doanh nghiệp.


Lời kết

Để hạn chế tối đa những khó khăn trong quá trình làm thủ tục, bạn có thể nhờ đến sự trợ giúp từ các chuyên viên của ketoanvina.net – đơn vị cung cấp dịch vụ thay đổi, đăng ký kinh doanh uy tín hiện nay. Chúng tôi luôn đặt chất lượng của khách hàng lên hàng đầu và tiết kiệm thời gian tối đa để bạn tập trung vào công việc kinh doanh của mình.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN VINA

MST: 0317519997

Địa chỉ: Tầng 2, số 81 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM

Hotline: 0788 555 247  –  0786 555 247

Email: info@ketoanvina.net

Website: ketoanvina.net

Nguồn tin: diennguyen.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Các tin khác

THỐNG KÊ
  • Đang truy cập85
  • Hôm nay11,446
  • Tháng hiện tại280,800
  • Tổng lượt truy cập10,095,728
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây